Ajankohtaista – ajankohtaisia isännöintiin liittyvää

Tältä sivulta löydä kaiken tarpeellisen uutisoinnin isännöintiin tai isännöintipalveluihin tai kiinteistöihin ja niiden ylläpitoon ja kiinteistön hoitoon liittyvissä asioissa.

Kotitalouksien energiankäyttö kasvoi vuonna 2021

Kotitalouksien energiankäyttö kasvoi v. 2021 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 suomalaisten käyttämien energiatuotteiden loppukäyttö Suomessa ja ulkomailla kasvoi 5 % edellisvuodesta. Energiaa käytettiin yhteensä 1,2 miljoonaa terajoulea. Suurinta kasvu oli kotitalouksien energiankäytössä, joka oli 10 % suurempi. Kotitalouksien sähkön, lämmön sekä puun käyttö kasvoivat. Myös teollisuuden sähkön kulutus kasvoi 5 % edellisvuotisesta. Keskeisiä lukemia: Energian loppukäyttö nousi 5 % […]

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat huhti-kesäkuussa 2023 Tilastokeskuksen mukaan

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat huhti-kesäkuussa 2023. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 8,4 % vuoden 2023 toisella neljänneksellä vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkön kustannukset, 20,5 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 4,6 %, korjaukset 4,6 %, lämmitys 7,5 %, jätehuolto 11,6 %, hallinto 5,1 %, käyttö ja huolto 7,4 % […]

Energiansäästöviikko tulee taas 9.–15.10.2023

Energiansäästöviikko tulee taas 9.–15.10.2023. Energiansäästöviikon ilmoittautuminen on avautunut. Energiansäästöviikko tulee taas 9.–15.10.2023. Ilmoittautuminen viikolle on nyt avautunut. Energiansäästöviikkoa ovat tervetulleita viettämään kaikki suomalaiset yritykset, yhteisöt, kunnat, järjestöt, taloyhtiöt ja oppilaitokset. Järjestäjä toivottaa kaikki tervetulleiksi mukaan viemään viestiä eteenpäin  ja tekemään merkityksellisiä energiatekoja! Energiansäästöviikolle mukaan lähteminen sujuu näppärästi täyttämällä lomake Astetta alemmas -verkkosivuilla, jotka toimivat Energiansäästöviikon […]

HSY: Sortti-keräysautot kiertävät syys–lokakuussa

HSY:n vaarallisen jätteen keräysautot kiertävät 4.9.–4.10. Espoossa, Vantaalla, Helsingissä ja Kirkkonummella. HSY on suunnitellut keräyskierroksen alueille, joilla ei ole pysyvää keräyspaikkaa vaarallisille jätteille. Keräysautoihin voi tuoda maksutta vaarallista jätettä. Vaarallista jätettä ovat muun muassa energiansäästölamput, loisteputket, maalit, liuottimet, torjunta-aineet ja siivouskemikaalit sekä kynsilakat ja hajuvedet. Ympäristölle tai terveydelle vaaralliset jätteet tulee toimittaa erilliseen keräykseen, josta […]

Rakennuskustannukset nousivat 3,2 % vuodentakaisesta

Isännöinti ja suunnittelu

Rakennuskustannukset nousivat 3,2 % huhtikuussa vuodentakaiseen tilanteeseen verrattun Tilastokeskuksen mukaan. Tarvikepanoksista vuodessa eniten nousivat lämmöneristeet (20,1 %) ja lämpö-, vesi- sekä viemäritarvikkeet (14,2 %). Vastaavasti eniten vuodessa kustannukset laskivat puurakenteissa (-21,3 %) ja betonielementeissä (-4,6 %). Lähde: Tilastokeskus

KKO:2023:29 Sopimusrikkomukseen vetoaminen vastaanotossa sekä taloudellisessa loppuselvityksessä

Korkein oikeus selkeytti rakennusurakoiden vastaanottokokouksen ja taloudellisen loppuselvityksen merkitystä uudessa ratkaisussaan KKO:2023:29. Rakennusurakan tilaaja oli rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaisessa vastaanottotarkastuksessa sekä taloudellisessa loppuselvityksessä esittänyt urakoitsijalle vaatimuksen lattiapinnoitteiden asennusvirheiden korjaamisesta. Tilaaja vaati myöhemmin oikeudenkäynnissä urakoitsijalta vahingonkorvausta virheen perusteella. Korkein oikeus katsoi, että tilaaja oli menettänyt oikeuden vaatia urakoitsijalta vahingonkorvausta, koska se ei ollut esittänyt […]

Rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja rakennusautomaatiolla 2025 alkaen velvoittavaksi

Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain muuttamisesta määrää uuden rakennuksen varustaminen sähköajoneuvojen latauspisteillä tai latauspistevalmiudella. Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennuksen yhteyteen suunnitellaan ja asennetaan sähköajoneuvojen latauspisteet tai latauspistevalmius lain mukaan, jos kyse on sellaisesta uudesta rakennuksesta, jonka rakentamiseen on haettava rakentamislain 42 §:n mukainen rakentamislupa. Vastaavasti laajamittaisesti […]

ARA myöntää asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannuksiin avustusta

Sähköavustuksen tarkoituksena on lieventää korkeiden sähkölaskujen vaikutuksia kotitalouksille hillitsemällä sähkönhinnan nousun vaikutusta asumiskustannuksiin. Avustus on kertaluonteinen ja sitä voi saada enintään neljältä kuukaudelta aikavälin 1.11.2022–28.2.2023 sähköenergiakustannuksiin. 2023 ensimmäisen lisätalousarviossa avustukselle on myönnetty 24 miljoonaa euron määräraha. Avustusta voi hakea asuinrakennuksen omistava yhteisö ts.: asunto-osakeyhtiö kiinteistöyhtiö asunto-osuuskunta yleishyödyllinen yhteisö (ns. ARA-yhteisö) kuntien vuokrataloyhtiö. ARA:n sähköinen haku aukeaa 17.4.2023. Avustusta haetaan […]

Pelastuslakiin muutoksia 1.1.2024

Pelastuslaki muuttuu 1.1.2024 alkaen. Uudistuksen mukaan taloyhtiön vastuulle tulee palovaroittimien ylläpito 1.1.2026 alkaen. Uuden 17 § mukaan Rakennuksen omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia. Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että 1 momentissa tarkoitetut palovaroittimet ja muut laitteet pidetään […]

Rakennusten energiatehokkuus: EU-parlamentin äänestys uusista säännöistä

Mepit keskustelivat maanantaina ja äänestävät tiistaina ehdotuksista, joilla pyritään leikkaamaan rakennusten energiankulutusta sekä päästöjä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Lakiehdotuksen mukaan kaikkien uusien rakennusten tulee olla päästöttömiä vuodesta 2028, jotta rakennussektorista tulee ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Olemassa olevien asuinrakennusten energialuokan olisi oltava vähintään E luokassa vuoteen 2030 mennessä ja D luokassa vuoteen 2033 mennessä. Muille kuin asuinrakennuksille ja […]