RIL: Kyberturvallisuus asuinkiinteistössä

Digitalisaatio helpottaa ja tehostaa asuinkiinteistöjen päivittäistä toimintaa sekä tulevaisuudessa parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta. Mutta vastaavasti tietotekniikkaan liittyvät uhkat ja lainsäädännöstä lähtevät vastuut on myös  tiedostettava. Vastuullisesti hoidetussa asuinkiinteistössä tietosuoja ja kyberympäristön turvallisuus huomioidaan taloyhtiön tavoitetiloissa ja strategioissa, ylläpitoon liittyvissä toiminnoissa ja erityisesti korjaushankkeiden yhteydessä. Esim. vuonna 2016 lappeenrantalaisen taloyhtiön lämmitys sammutettiin verkkohyökkäyksellä.

RIL on laatinut uuden ohjeen RIL 274-2021 Kyberturvallisuus asuinkiinteistössä, joka paneutuu kyberturvallisuuteen kiinteistöillä pintaa syvemmälle. Uudessa ohjeessa kuvataan asuinkiinteistöjen taloteknisen ympäristön kokonaisuus, siihen kohdistuvat kyberuhkat sekä keskeisten toimintojen suojauksen perusteet. Ohjeistus antaa taloyhtiöiden piirissä toimiville ammattilaisille työkaluja taloyhtiön turvallisuuden kehittämiseen ja painottaa erityisesti strategiatyötä ja hyvää taloteknistä suunnittelua.

Lähde ja lisätietoja: RIL  www.ril.fi