Rakennusten energiatehokkuus: EU-parlamentin äänestys uusista säännöistä

Mepit keskustelivat maanantaina ja äänestävät tiistaina ehdotuksista, joilla pyritään leikkaamaan rakennusten energiankulutusta sekä päästöjä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Lakiehdotuksen mukaan kaikkien uusien rakennusten tulee olla päästöttömiä vuodesta 2028, jotta rakennussektorista tulee ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Olemassa olevien asuinrakennusten energialuokan olisi oltava vähintään E luokassa vuoteen 2030 mennessä ja D luokassa vuoteen 2033 mennessä. Muille kuin asuinrakennuksille ja julkisille rakennuksille tavoitevuodet olisivat 2027 ja 2030.

EU parlamentin kannan mukaan jäsenmaiden olisi tehtävä kansallisia remontointisuunnitelmia, joihin kuuluisi tukijärjestelyjä ja muuta rahoitusta. Tuen tulisi olla merkittävää suurten remonttien kohdalla, erityisesti heikoimpien energialuokkien rakennusten tapauksessa.

Euroopan komission mukaan 40 % EU:n energiankulutuksesta ja 36 % ilmastopäästöistä on peräisin rakennussektorilta. Komissio on tehnyt 15.12.2021 ehdotuksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) uudistamisesta, joka kuuluu ”Fit for 55” -ilmastopakettiin. Euroopan ilmastolaki on asettanut sitovat päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2050.