Maankäytön ja rakentamisen lainsäännännön uudistaminen

Ympäristöministeriö on kutsunut selvityksen tekijät tarkastelemaan  maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tulevaisuuden muutosnäkymiä, uusia ohjaustarpeita sekä uuden tyyppisiä ohjausmahdollisuuksia. Tarkoituksena on uudistaa Maankäyttö- ja rakennuslaki vastaamaan tulevaisuuden tarpeita sekä tarkoitus on edistää avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita. Lisätietoja aiheesta saa VALTO:n kotisivuilta.

julkaisut.valtioneuvosto.fi