Ajankohtaista – ajankohtaisia isännöintiin liittyvää

Tältä sivulta löydä kaiken tarpeellisen uutisoinnin isännöintiin tai isännöintipalveluihin tai kiinteistöihin ja niiden ylläpitoon ja kiinteistön hoitoon liittyvissä asioissa.

Taloasema uudistaa koko johdon

Taloasema Oy:n ketjun uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Mira-Monica Anttila 1. syyskuuta alkaen. Anttila on toiminut kolme vuotta Taloasema Oyn ketjupäällikkönä. Hänellä vahva osaaminen isännöinti- ja franchisingaloista sekä liiketoiminnan, myynnin, markkinoinnin ja viestinnän kehittämisestä ja kasvattamisesta. Taloasema Oy:n uudeksi johtajaksi on nimitetty Petri Petäjistö 1. syyskuuta alkaen. Petäjistöllä on pitkä kokemus isännöinnistä ja kiinteistöistä Ennen siirtymistään […]

Viisi prosenttia taloyhtiöistä on siirtynyt uuteen huoneistotietojärjestelmään

Ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden on siirryttävä sähköiseen huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Maanmittauslaitoksen mukaan vasta hieman yli viisi prosenttia ts. n. 5 000 yhtiötä on siirtynyt uuteen järjestelmään. Taloyhtiöitä kannustetaan siirtymään huoneistotietojärjestelmään hallitusti ja hyvissä ajoin. Mikäli taloyhtiöllä on ammatti-isännöitsijä, isännöitsijätoimistot siirtävät osakeluettelot huoneistotietojärjestelmään. Aina ennen siirtoa taloyhtiöiden tulee varmistaa osakeluetteloidensa ajantasaisuus. Taloyhtiö tai […]

KHO arvioi rakennuslupa-asiaa vähäisen poikkeamisen sekä aikaisemman poikkeamispäätöksen merkitystä

KHO arvioi KHO:2022:90 14.7.2022 ratkaisussaan rakennuslupa-asiaa vähäisen poikkeamisen ja aikaisemman poikkeamispäätöksen merkitystä. Rakennuslupaviranomainen oli myöntänyt rivitalon rakennusluvan yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n mukaisena vähäisenä poikkeamisena rakennusoikeuden ylityksen 4,5 m2:llä. Rakennushankkeelle oli jo aiemmin lainvoimaisella poikkeamispäätöksellä muun ohella sallittu 129 m2:n ylitys asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta. Korkein hallinto-oikeus katsoi ratkaisussaa, että rakennusluvan yhteydessä myönnettävän poikkeamisen vähäisyyttä […]

Etäyhteydellä järjestettävät yhtiökokoukset mahdollisia–lakimuutos voimaan 11.7.2022

Asunto-osakeyhtiölain muutoksella sallitaan pelkästään etäyhteyden välityksellä ilman kokouspaikkaa pidettävät yhtiökokoukset eli etäkokoukset sekä edistetään niin sanottujen hybridikokousten järjestämistä. Hybridikokouksessa yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua kokouspaikan lisäksi etäosallistuen. Hallitus tekee päätöksen, missä muodossa yhtiökokous pidetään ja päätöksessä on huomioitava yhtiöjärjestysmääräykset ja laki. Yhtiön osakehuoneistojen lukumäärä vaikuttaa myös siihen, onko yhtiöllä lakisääteistä velvoitetta etäyhteyden järjestämiseen: Tulevaisuudessa esim. alle […]

Taloasema-ketju ISA-auktorisoitu

Taloasema-ketju on nyt ISA-auktorisoitu Isännöinnin Auktorisointi ISA ry on 14.6.2022 hyväksynyt Taloasema- ketjun ISA-auktorisoiduksi yritykseksi. ISA-auktorisoinnin saa yritys, joka noudattaa isännöinnin eettisiä ohjeita, sitoutuu ISA:n valvontamenettelyyn, auditoidaan säännöllisesti sekä noudattaa yhtenäisiä toimintatapoja koko yrityksessä/ryhmässä ja osoittaa tämän dokumentoimalla ISA:n määrittelemät toimintatavat. Nyt saavutettu auktorisointi tarkoittaa käytännössä, että Taloasemalla tehdään todennetusti vastuullista ja osaavaa isännöintiä. Taloasema […]

SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset standardi uudistuu vuoden 2022 lopussa

SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset Standardi uudistuu vuoden 2022 lopussa. Muutoksia on tulossa mm. seuraaviin järjestelmiin sekä niitä koskeviin vaatimuksiin: turvajärjestelmät, aurinkosähköjärjestelmät  ja sähköajoneuvojen latauspisteet. Sähköasennusten turvallisuutta koskevat määräykset annetaan Sähköturvallisuuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa sähkölaitteistoista. Säädöksissä annetaan turvallisuuden perusvaatimukset ja periaate, jonka mukaan määräysten vaatimukset täytetään standardeja noudattamalla. Tukes julkaisee luettelon standardeista, joita noudattamalla katsotaan sähköturvallisuuslain vaatimusten […]

Asuntoja ja asuinrakennuksia korjattiin vuonna 2021 6,8 miljardilla eurolla

Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 6,8 miljardilla eurolla vuonna 2021. Korjauksiin käytetty rahamäärä kasvoi 6,7 % vuodesta 2020. Kasvua oli rivitaloihin sekä omakoti- ja paritaloihin kohdistuneissa korjauksissa. Omakoti- ja paritaloja korjattiin 3,7 miljardilla eurolla. Kerrostalojen kunnostuksiin kulutettiin yhteensä 2,3 miljardia euroa ja rivitalojen korjaamiseen 870 miljoonaa euroa. Lähde: Tilastokeskus