Ajankohtaista – ajankohtaisia isännöintiin liittyvää

Tältä sivulta löydä kaiken tarpeellisen uutisoinnin isännöintiin tai isännöintipalveluihin tai kiinteistöihin ja niiden ylläpitoon ja kiinteistön hoitoon liittyvissä asioissa.

HE 250/2022 laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Hallitus esittää asunto-osakeyhtiölakiin muutoksia esteettömyyttä parantavien sekä kestävää asumista edistävien muutostöiden tekemiseen. Esityksessä ehdotetaan helpotettavaksi osakkaan muutostyötä asunto-osakeyhtiön yhteisten tilojen esteettömyyden parantamiseksi (osakkaan aloitteesta ja kustannuksella). Osakkaan muutostyöoikeuden laajennus edistää esteettömyyden parantamista osakkaan tarpeiden mukaisesti taloyhtiön yhteisissä tiloissa siten, että muutoksesta ei aiheudu kustannuksia eikä haittaa yhtiölle tai muille osakkaille. Lisäksi ehdotetaan kestävää asumista edistäviä […]

Helsingin rakennusjärjestyksen määräyksiä muutetaan

Helsingin kaupunginvaltuusto on 13.10.2021 hyväksynyt uuden kaupunkistrategian ”Kasvun paikka” vuosiksi 2021–2025. Helsingin kaupungin rakennusjärjestystä, joka on tullut voimaan 1.11.2010, tullaan muutettamaan. Rakennusjärjestyksessä tullaan ehdotuksen mukaisesti vapauttamaan nykyistä enemmän velvollisuudesta hakea toimenpidelupa mm. tapahtumien järjestämiseen, piharakennelmien rakentamiseen ja rakennusten julkisivumuutoksiin. Ehdotuksessa tontin luonnonarvoja huomioidaan rakentamisessa nykyistä enemmän kasvusta tinkimättä:puita ja kasvillisuutta säästetään, viherkattojen rakentamista ja hulevesien […]

HSY: Vuoden 2023 vesi- ja jätehuollon hinnat on vahvistettu

HSY on vahvistanut vuoden 2023 vesi- ja jätehuollon hinnat. Jätehuollon maksut nousevat keskimäärin 4,5 prosenttia ja vesihuollon maksut keskimäärin 10 prosenttia vuoden 2023 alussa. Kustannusten nousun taustalla ovat muun muassa vesihuoltoverkoston saneeraaminen, energiakustannusten nousu sekä inflaatio. Pääkaupunkiseudun vesihuoltoinfrastruktuuri tarvitsee nyt ja tulevina vuosina runsaasti ja enenevässä määrin saneeraustöitä. Saneerausinvestoinneilla huolehditaan vesihuoltoverkoston toimintavarmuudesta ja minimoidaan huonokuntoisesta […]

KKO:2022:59 Asunto-osakeyhtiön osakkeet-Osakkeen lunastaminen-Yhtiöjärjestyksen tulkinta

KKO on antanut ratkaisun asunto-osakeyhtiön lunastuslausekkeen tulkintaan liittyen: Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyi lunastuslauseke, jonka mukaan autotallin hallintaan oikeuttavien osakkeiden lunastusoikeus koski kaikkia muita kuin erikseen mainittuja saantoja. Saantoja, joissa saajana oli nykyinen osakkeenomistaja, ei ollut erikseen mainittu. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että kauppa, jossa osakkeen saajana oli yhtiön nykyinen osakkeenomistaja, kuului lunastusoikeuden piiriin eikä […]

Energia-asiaa: yhdessä astetta alemmas

Kotitalouksien sähkönkulutus väheni elokuussa jopa yli 13 prosenttia vuoden takaisesta. Maanantaina 10.10. käynnistynyt Astetta alemmas -kampanja on kerännyt omakotitaloon, taloyhtiöön ja kerrostaloasuntoihin sopivia nopeavaikutteisia energiansäästötekoja www.astettaalemmas.fi-kampanjasivulle. Tutustu sinun kotiisi sopiviin vinkkeihin ja säädä astetta alemmas. Kaikkien arkeen sopivat TOP 5 energiatekoa: • Astetta alempi huonelämpötila • Astetta parempi ajoitus • Astetta lyhyempi suihku • Astetta […]

Rakli: Ammattimaisten kiinteistönomistajien energiatehokkuusvinkkejä

Rakli ohjeistaa kiinteistön käyttäjiä energiakriisin vaartoista. Kriisin uhatessa tarve vaikuttaville ja nopeasti käyttöön otettaville energiansäästötoimille kiinteistöissä on kiireellinen. Ammattimaiset kiinteistönomistajat ovat toteuttaneet sekä välittömästi vaikuttavia energiatehokkuustoimia että laajempia energiasaneerauksia jo pitkän aikaa osana vapaaehtoisia energiatehokkuussopimuksia. Toimenpiteiden lisäksi on hyvä pohtia, miten kulutusta voisi siirtää huippukulutuksen ajankohdilta vuorokauden muille tunneille tasaamaan ns. kulutuspiikkejä. Alla olisi ehdotuksia […]

HSY: Uudet jätehuoltomääräykset voimaan 1.11.2022

Uudet jätehuoltomääräykset voimaan 1.11.2022: biojätteen lajittelu laajenee myös pieniin asuinkiinteistöihin. HSY:n hallitus on hyväksynyt uudet jätehuoltomääräykset. Uudet määräykset astuvat voimaan 1.11.2022 lukuun ottamatta erikseen ilmoitettuja siirtymäaikoja biojätteen uusille lajitteluvelvoitteille. Biojäte kiertoon myös alle viiden asunnon kiinteistöillä Biojäte on pian lajiteltava myös 1-4 asunnon kiinteistöissä. Biojäteastian sijaan voit valita omatoimisen kompostoinnin. HSY lähettää kirjeen ja toimintaohjeet […]

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousseet 10,1 % vuodessa

Kiinteistön ylläpidon kustannukset ovat nousseet 10,1 % vuodessa. Tilastokeskuksen antamien tietojen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 10,1 % vuoden 2022 toisella neljänneksellä vuoden 2021 vastaavasta ajanjaksosta. Ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkön kustannukset, 31,3 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 3,3 %, korjaukset 9,2 %, lämmitys 13,6 %, jätehuolto 6,0 %, hallinto 3,8 %, käyttö ja […]

2022 RTS-ympäristöluokituksen hankekriteerit julkaistaan 3.10. kuluvaa vuotta

RTS-ympäristöluokituksen rakennushankkeen tavoitteen asetantaan ja johtamiseen tarkoitetut kriteerit 2022 ovat valmistuneet ja julkaistaan RT-ympäristötyökalussa 3.10. Ajankohdan jälkeen avatut hankkeet käyttävät uutta 2022 kriteeristöä. Omat kriteeristönsä on edelleen Asuinrakennuksille sekä Toimitila- ja palvelurakennuksille. Kriteereihin on sisällytetty uusi hiilijalanjäljen laskenta, joka perustuu Rakentamislain ilmastoselvityksen mukaiseen laskentaan. Laskentaan on tuotu mukaan myös perustusten käsittely. Hiilijalanjäljen säästölaskuri on myös […]

Kiinteistöverotuksen arvostamisen uudistushanke siirtyy

Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaa hallituksen esitystä ei tulla antamaan eduskunnalle tällä hallituskaudella. Hallitus on arvioinut, ottaen huomioon myös asumisen kustannusten yleisen nousun, että nykyisessä tilanteessa ei ole syytä antaa eduskunnalle uudistusesitystä, joka väistämättä lisäisi taloudellista epävarmuutta. Lausuntokierroksen palautteessa esiintyi myös huolestuneisuutta kiinteistöverotuksen kiristymisestä kuntien arvioidessa tarpeitaan paikata tulopohjaansa kiinteistöveron kautta hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä. LÄHDE: Valtiovarainministeriö (vm.fi)