Ajankohtaista – ajankohtaisia isännöintiin liittyvää

Tältä sivulta löydä kaiken tarpeellisen uutisoinnin isännöintiin tai isännöintipalveluihin tai kiinteistöihin ja niiden ylläpitoon ja kiinteistön hoitoon liittyvissä asioissa.

Uusi rakentamislaki voimaan 2025

Eduskunta on hyväksynyt 1.3.2023 uuden Rakentamislain, joka tulee voimaan vuoden 2025 alusta. Uuden Rakentamislain myötä uudisrakennusten hiilijalanjäljen laskenta tulee pakolliseksi, myös hiilikädenjälki sekä hankkeen materiaaliseloste tulee ilmoittaa. Materiaaliselosteella tarkoitetaan selvitystä rakennuksen ja rakennuspaikan rakennusosista, rakennusosien materiaaleista ja materiaalien alkuperistä. Tavoitteena on selvittää, kuinka monta kiloa rakennuksessa on puuta, metallia tai muovia. Lain yhtenä tarkoituksena on […]

Kuluttajasuojalakiin uudistuksia asuntoluottoihin liittyen 1.7.2023

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään kuluttajansuojalain (38/1978) 7 a lukuun uusi Asunto-omaisuuteen liittyvät kuluttajaluotot 14 a pykälä. Toisin sanoen asuntoluoton enimmäistakaisinmaksuaikaa säännellään tarkemmin Kuluttajasuojalakia kiristämällä 1.7.2023 alkaen. Uuden lakimuutoksen mukaan luotonantaja ei saa käyttää asuntoluottosopimuksessa ehtoja, joiden perusteella luoton takaisinmaksuaika luoton myöntöhetkellä muodostuu pidemmäksi kuin 30 vuotta luoton nostamispäivästä lukien. Luotonantaja saa kuitenkin 10 prosentin osuudessa […]

Asunto-osakeyhtiölakiin ja Laki huoneistotietojärjestelmään muutoksia 1.6.2023

Asunto-osakeyhtiölakiin ja Laki huoneistotietojärjestelmään on tulossa muutoksia kesäkuun 2023 alusta huoneistotietojärjestelmäuudistuksesta johtuen. Lakimuutoksia tulee mm. seuraaviin lakeihin, jotka koskevat pääosin huoneistotietojärjestelmään liittyviä uudistuksia ja tulevat voimaan 1.6.2023: 1599/2009 — Asunto-osakeyhtiölaki muutos 152/2023, voimaan 1.6.2023 1328/2018 — Laki huoneistotietojärjestelmästä muutos 151/2023, voimaan 1.6.2023 1329/2018 — Laki huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta muutos 153/2023, voimaan 1.6.2023 Lähde: Finlex […]

TUKES: Veden laadusta ja kulutuksesta jatkossa paremmin tietoa

EU:n juomavesidirektiivi on pantu täytäntöön Suomen kansallisessa lainsäädännössä. Lainsäädäntömuutokset tulivat voimaan 12.1.2023. Muutokset  koskevat useaa eri lakia ja asetusta. Uudistuksen myötä on tärkeä on turvata ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu sekä lisätä veden laadusta tiedottamista. Kansalaisilla on mahdollisuus jatkossa saada nykyistä enemmän tietoa veden kulutuksestaan ja veden laadusta. Talousvettä toimittavien laitosten on toimitettava asiakkailleen vuosittain […]

RIL Uusi veden- ja kosteudeneristysohje 107-2022 sekä Rakenteellinen paloturvallisuus

RIL on julkaisee uudet RIL 107-2022 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Syinä uudistuksiin ovat olleet ilmastomuutoksen myötä kasvanut ja edelleen kasvava ympäristön kosteusrasitus, lämmöneristyksen lisäyksen myötä vaipparakenteisessa tapahtuva kosteusteknisten olosuhteiden muutos sekä rakennus- ja kiinteistöalaa vaivanneet home- ja kosteusongelmat. Veden- ja kosteudeneristystä koskevilla ohjeilla pyritään varmistamaan, että rakennustyöt niin korjaus- kuin uudisrakennustoiminnassa suunnitellaan ja toteutetaan hyvän […]

Kiinteistövero nousee yli 9 prosenttia

Rakennusten kiinteistöveroa on nostettu asetuksella 8.12.2022 9,4 prosenttia. Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista määrättäessä verotusarvoa vuodelta 2022. Asetus tulee voimaan 1.1.2023. Asetusta sovelletaan määrättäessä rakennuksen ja rakennelman verotusarvoa vuodelta 2022. Kiinteistövero nousee yli 9 prosenttia arvostuksien nousujen myötä. Lähde: Rakli

Asuinrakennusten energia-avustus jatkuu vuonna 2023

Valtioneuvosto antoi asetuksen asuinrakennusten energia-avustusten jatkamisesta vuonna 2023. Asuinrakennusten energiatehokkuutta parantavia korjaushankkeita voidaan ensi vuonna avustaa yhteensä 98,67 miljoonalla eurolla. Avustuksen ehdot säilyvät ennallaan. Energia-avustuksia voivat hakea kerros- ja rivitaloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa sekä omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat. Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin. Avustusta voidaan myöntää […]

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 11,5 % vuodessa

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 11,5 % vuodessa. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset ovat nousseet 11,5 % vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä vuoden 2021 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkön kustannukset 44,1 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 3,3 %, korjaukset 7,3 %, lämmitys 14,0 %, jätehuolto 8,8 %, hallinto 5,5 %, käyttö ja huolto […]

72 h varautumisohjeet

Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa, vettä ja lääkkeitä. Olisi myös tärkeää tuntea varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi, mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten pärjätä kylmenevässä asunnossa.Kotitalouksien varautumisen merkitys on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa […]

Palovaroitinpäivä 112 lähestyy

1.12. vietetään Palovaroitinpäivää. Päivän tarkoituksena on, että ihmiset keskustelisivat paloturvallisuudesta ja että kaikki innostuisivat huolehtimaan omasta paloturvallisuudestaan. Samassa yhteydessä vietetään paloturvallisuusviikkoa 26.11.-1.12.2022. Kyseisenä teemapäivänä haastetaan kaikki suomalaiset mukaan testaamaan kodin palovaroittimet torstaina kello 18! Yhteisen turvallisuuden kannalta on tärkeää, että jokaisen koti on paloturvallinen. Käy lukemassa tärkeää asiaa ja tietoa. paloturvallisuusviikko.fi Paloturvallisuusviikko